ACADEMI FYD-EANG CYMRU

Mae Academi Fyd-eang Cymru wedi’i sefydlu ar y cyd gan Brifysgol Cymru a’r Drindod Dewi Sant er mwyn rhoi ffocws i’w gweledigaeth a rennir o fynd â gorau Cymru i’r Byd a dod â gorau’r Byd i Gymru.