Tystysgrifau

Mae Prifysgol Cymru yn cynnig y cyfle i raddedigion brynu fersiwn addurnedig o’u tystysgrif gradd i ddibenion arddangos fel cofrodd unigryw o’u hastudiaethau yn y Brifysgol.