Y Ganolfan Geltaidd

Oherwydd y sefyllfa gyda corona feirws (COVID-19) nid yw’r Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd yn gallu prosesu unrhyw archebion llyfrau ar hyn o bryd.

Y mae Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru yn sefydliad ymchwil wedi’i leoli gerllaw Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth. Yr ydym yn cynnal prosiectau cydweithredol ar iaith, llên a hanes Cymru a’r gwledydd Celtaidd eraill.