Cyfrif

Gwasanaethau Graddedigion

Waeth pryd y gwnaethoch raddio, efallai y bydd cyfnodau pan fyddwch angen gwasanaethau neu gyngor Prifysgol Cymru. Yn ogystal â’r buddion amrywiol sydd ar gael, mae gan gyn-fyfyrwyr hefyd hawl i’r gwasanaethau canlynol.

Yn yr adran hon, gall myfyrwyr gael y dogfennau canlynol:
→ Tystysgrif Amnewid
→ Trawsgrifiad Academaidd neu Atodiad Diploma Amnewid
→ Cadarnhau Dyfarniad (Dilysiadau)
→ Copiau Ardystiedig o Dystysgrif Gradd a Thrawsgrifiad/Atodiad Diploma

 • Tystysgrif Amnewid

  £30.00
  Dewis Opsiynau
 • Trawsgrifiad Amnewid / Atodiad Diploma

  £20.00
  Dewis Opsiynau
 • Llythyr Cadarnhau Dyfarniad

  £15.00
  Dewis Opsiynau
 • Copïau Ardystiedig o Dystysgrif Gradd a Thrawsgrifiad/Atodiad Diploma

  £10.00
  Dewis Opsiynau