Cadarnhau Dyfarniad (Dilysiadau)

Gall y gwasanaeth hwn, sydd fel arfer yn briodol i’w ddefnyddio gan ddarpar gyflogwyr, sefydliadau addysgol a thrydydd partïon perthnasol eraill, gadarnhau a ydych chi wedi cael dyfarniad penodol gan Brifysgol Cymru, a’ch galluogi i ddilyn eich dewis o yrfa neu ddewisiadau addysgol. Nodwch fod ffi fach o £15 am bob copi caled y gwneir cais amdano a £5 am bob copi ychwanegol wedi hynny.

Showing the single result

Showing the single result