Llythyr Cadarnhau Dyfarniad

£15.00

Noder nad ydym ar hyn o bryd, oherwydd y sefyllfa gyda Choronfeirws (COVID-19), yn gallu prosesu archebion a dderbynnir gan Brifysgol Cymru.

Os oes angen cadarnhad o’ch dyfarniad ar ffurf e-bost arnoch, cysylltwch â registryhelpdesk@cymru.ac.uk gan roi manylion eich dyfarniad, ac fe wnawn ddilysu a chadarnhau eich dyfarniad cyn gynted â phosibl.

********************************************************************************************

Mae Prifysgol Cymru’n cynnig y cyfle i raddedigion gael llythyr(au) Cadarnhau Dyfarniad ar bapur pennawd ansawdd uchel 160gsm Prifysgol Cymru.

Fel arfer bydd y gwasanaeth hwn yn briodol i’w ddefnyddio gan ddarpar gyflogwyr, sefydliadau addysg a thrydydd partïon perthnasol eraill, a gall gadarnhau a ydych chi wedi sicrhau dyfarniad penodol gan Brifysgol Cymru, i’ch galluogi chi i ddilyn eich dewis gyrfa neu gwrs addysg.

Bydd y llythyr Cadarnhau Dyfarniad yn cadarnhau’r wybodaeth ganlynol (lle bo’n briodol) yn unol â Deddf Diogelu Data 1998:

 • Enw Llawn y Myfyriwr (ar adeg astudio)
 • Dyddiad Geni
 • Rhif Prifysgol y Myfyriwr neu Gyfeirnod HESA (13 Digid)
 • Rhaglen Astudio/Teitl y Cwrs
 • Corff Dyfarnu’r Cymhwyster
 • Sefydliad Addysgu/Campws lle cynhaliwyd yr astudiaethau
 • Dyfarniad a Sicrhawyd
 • Dosbarth y Dyfarniad
 • Dyddiad Derbyn i’r Dyfarniad
 • Unrhyw wybodaeth arall (lle bo’n briodol)

Mae’r gwasanaeth hwn ar gael i raddedigion Prifysgol Cymru yn unig. Dylid anfon ceisiadau trydydd parti i ddilysu dyfarniad Prifysgol Cymru drwy ebost i registryhelpdesk@wales.ac.uk ynghyd â chydsyniad yr unigolyn graddedig y caiff y manylion eu rhyddhau.

Os bydd ymholiadau’n codi yn sgil eich cais byddwn yn cysylltu â chi drwy ebost i gadarnhau manylion y cais ac yn gofyn am ragor o wybodaeth os bydd angen.

Os oes gennych unrhyw ymholiad, cysylltwch â’r Gofrestrfa: 02920 376999 neu ebostiwch registryhelpdesk@wales.ac.uk

 • Cadarnhad o Ddyfarniad

 • Gellir darparu Cadarnhad o Ddyfarniad yn y Gymraeg neu’r Saesneg. Defnyddiwch y maes ‘Nodiadau ychwanegol’ ar ddiwedd y ffurflen i gadarnhau eich dewis iaith. Os nad yw hyn yn cael ei nodi yna darperir y Cadarnhad o Ddyfarniad yn Saesneg.
 • Amdanoch chi

 • DD slash MM slash YYYY
 • Datganiad

 • Nodiadau Ychwanegol

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Llythyr Cadarnhau Dyfarniad”