Copïau Ardystiedig o Dystysgrif Gradd a Thrawsgrifiad/Atodiad Diploma

Mae’r gwasanaeth hwn ar gael i raddedigion Prifysgol Cymru sy’n dymuno ardystio copi o’u tystysgrif neu drawsgrifiad/atodiad diploma gwreiddiol, er mwyn gallu ei gyflwyno i’r sefydliad neu’r gwasanaethau gwirio perthnasol. Mae hwn yn wasanaeth am ddim. Fodd bynnag mae costau post a chludiant yn gymwys.

Showing the single result

Showing the single result