Copïau Ardystiedig o Dystysgrif Gradd a Thrawsgrifiad/Atodiad Diploma

£10.00

Noder nad ydym ar hyn o bryd, oherwydd y sefyllfa gyda Choronfeirws (COVID-19), yn gallu prosesu archebion a dderbynnir gan Brifysgol Cymru.

Os oes angen cadarnhad o’ch dyfarniad ar ffurf e-bost arnoch, cysylltwch â registryhelpdesk@cymru.ac.uk gan roi manylion eich dyfarniad, ac fe wnawn ddilysu a chadarnhau eich dyfarniad cyn gynted â phosibl.

*********************************************************************************************

Mae’r gwasanaeth hwn ar gael i raddedigion Prifysgol Cymru sy’n dymuno cael copi wedi’i ardystio’n ddilys o’u tystysgrif neu eu trawsgrifiad/atodiad diploma gwreiddiol, er mwyn cyflwyno i drydydd parti at ddibenion gwirio.

 • Nodwch mai dim ond pan fyddwch chi wedi graddio a bod gennych y dogfennau gwreiddiol yn eich meddiant y cewch chi wneud cais am gopïau ardystiedig.
 • Os nad yw eich dogfennau gwreiddiol yn eich meddiant, a’ch bod angen copi amnewid yna dylech ailymgeisio drwy Wasanaethau Graddedigion Prifysgol Cymru.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn llwytho sganiau clir o’ch dogfennau.
 • Cost pob archeb yw £10.00. Cadarnhewch y nifer o gopïau sydd eu hangen.
 • Bydd yn cymryd tua 5 diwrnod gwaith i gynhyrchu ac anfon Copïau Ardystiedig o’r dogfennau, yn amodol ar y cais.

Nodwch mai dim ond dogfennau a gyhoeddwyd gan Brifysgol Cymru yn unig y gallwn ni eu hardystio.

Os bydd ymholiadau’n codi yn sgil eich cais byddwn yn cysylltu â chi drwy ebost i gadarnhau manylion y cais ac yn gofyn am ragor o wybodaeth os bydd angen.

Os oes gennych unrhyw ymholiad, cysylltwch â’r Gofrestrfa: 02920 376999 neu ebostiwch registryhelpdesk@wales.ac.uk

 • Section 1 - About You

 • DD slash MM slash YYYY
 • Section 2 - Name and Address to which documentation to be sent

 • Section 4 - Upload Documents

 • Please upload scans of your certificate, transcript/diploma supplement and accompanying credential services application form to enable us to produce your certified copies. Please ensure you upload all your documents as one file (file size limit 50 Mb)
 • Accepted file types: jpeg, jpg, gif, png, pdf, bmp, zip, doc, docx, rtf, txt, xls, xlsx, 7z, rar, Max. file size: 50 MB.
 • Declaration

  Please note that if applying for certified copies on behalf of the above named then confirmation that documents may be released to third party must be provided by email to registryhelpdesk@wales.ac.uk
 • Additional Notes

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Copïau Ardystiedig o Dystysgrif Gradd a Thrawsgrifiad/Atodiad Diploma”