Tystysgrifau Arddangos

£78.00

Mae Prifysgol Cymru yn cynnig y cyfle i raddedigion brynu fersiwn addurnedig o’u tystysgrif gradd i ddibenion arddangos fel cofrodd unigryw o’u hastudiaethau yn y Brifysgol.

 

  • Cynhyrchwyd ar Bapur A3 Hufen Ansawdd Uchel
  • Caligraffeg Llaw Llawn
  • Arfbais Prifysgol Cymru gyda Ffoil Aur ac Arian
  • Sêl Lliw Boglynnog
  • Llofnodwyd gan Is-Ganghellor Prifysgol Cymru
  • Dewis o Destun Cymraeg neu Saesneg
  • Bydd y Brifysgol yn darparu un dystysgrif arddangos yn unig ar gyfer pob dyfarniad a gwblheir

* Nodwch os ydych chi wedi derbyn diploma neu dystysgrif na fydd y dystysgrif arddangos yn cynnwys y seliau boglynnog lliw. Dim ond pan gaiff gradd ei chwblhau y caiff y rhain eu cynnwys.

 

 £78.00yn cynnwys TAW

Addaswch eich Tystysgrif

Dywedwch wrthym am eich gradd a dewiswch opsiynau i’ch tystysgrif

Efallai y byddech chi hefyd yn hoffi