Trawsgrifiad Amnewid / Atodiad Diploma

£20.00

Noder nad ydym ar hyn o bryd, oherwydd y sefyllfa gyda Choronfeirws (COVID-19), yn gallu prosesu archebion a dderbynnir gan Brifysgol Cymru.

Os oes angen cadarnhad o’ch dyfarniad ar ffurf e-bost arnoch, cysylltwch â registryhelpdesk@cymru.ac.uk gan roi manylion eich dyfarniad, ac fe wnawn ddilysu a chadarnhau eich dyfarniad cyn gynted â phosibl.

*******************************************************************************************

Gellir cynhyrchu trawsgrifiad neu atodiad diploma amnewid yn cadarnhau holl fanylion y cwrs a gwblhawyd i raddedigion Prifysgol Cymru a gwblhaodd eu hastudiaethau mewn Canolfan Gydweithredol ar ôl 2008.

  • Bydd y dystysgrif amnewid yn dangos yr un wybodaeth â’r gwreiddiol ond nodir arni ei bod yn dystysgrif amnewid ac fe’i hawdurdodir gan yr Is-Ganghellor.
  • Caiff trawsgrifiadau cyn 2008 eu cynhyrchu ar gais yn unig felly dylech fod yn ymwybodol fod y manylion sydd gan Brifysgol Cymru’n gyfyngedig ac efallai na fydd trawsgrifiad cyflawn yn bosibl.

Nodwch nad yw Prifysgol Cymru’n cynhyrchu trawsgrifiadau i raddedigion a gwblhaodd eu hastudiaethau

yn y sefydliadau canlynol yng Nghymru –

Cliciwch ar y ddolen at y wefan berthnasol am ragor o wybodaeth.

Os bydd ymholiadau’n codi yn sgil eich cais byddwn yn cysylltu â chi drwy ebost i gadarnhau manylion y cais ac yn gofyn am ragor o wybodaeth os bydd angen.

Os oes gennych unrhyw ymholiad, cysylltwch â’r Gofrestrfa: 02920 376999 neu ebostiwch registryhelpdesk@wales.ac.uk

  • Amdanoch chi

  • DD slash MM slash YYYY
  • Datganiad

    Noder os ydych yn gwneud cais am drawsgrifiad ar ran y person a enwir uchod yna rhaid cael cadarnhad y caniateir rhyddhau’r trawsgrifiad i drydydd parti trwy ebost at registryhelpdesk@wales.ac.uk
  • Nodiadau Ychwanegol

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Trawsgrifiad Amnewid / Atodiad Diploma”