Tystysgrif Amnewid

£30.00

Noder nad ydym ar hyn o bryd, oherwydd y sefyllfa gyda Choronfeirws (COVID-19), yn gallu prosesu archebion a dderbynnir gan Brifysgol Cymru.

Os oes angen cadarnhad o’ch dyfarniad ar ffurf e-bost arnoch, cysylltwch â registryhelpdesk@cymru.ac.uk gan roi manylion eich dyfarniad, ac fe wnawn ddilysu a chadarnhau eich dyfarniad cyn gynted â phosibl.

********************************************************************************************

Bydd Prifysgol Cymru’n darparu tystysgrif amnewid pan fydd y dystysgrif wreiddiol wedi’i cholli.

  • Atgoffir y sawl sy’n gwneud cais am dystysgrif amnewid fod y cais gyfystyr â datganiad bod y dystysgrif wreiddiol ar goll neu wedi’i dinistrio.
  • Nodwch na fydd y dystysgrif wreiddiol bellach yn ddilys unwaith y bydd tystysgrif amnewid wedi’i hanfon ac na fydd y Brifysgol yn gallu ei dilysu fel dogfen ddilys.
  • Nodir bod Tystysgrifau yn amnewid ar gornel chwith gwaelod y ddogfen. Dylid nodi y gall tystysgrif fod ar fformat gwahanol i’r gwreiddiol ond bydd yn cynnwys yr un wybodaeth.

Os bydd ymholiadau’n codi yn sgil eich cais byddwn yn cysylltu â chi drwy ebost i gadarnhau manylion y cais ac yn gofyn am ragor o wybodaeth os bydd angen.

Os oes gennych unrhyw ymholiad, cysylltwch â’r Gofrestrfa: 02920 376999 neu ebostiwch registryhelpdesk@wales.ac.uk

  • Amdanoch chi

  • DD slash MM slash YYYY
  • Datganiad

    Nodwch os ydych yn gwneud cais am dystysgrif ar ran yr unigolyn a enwir uchod yna rhaid cadarnhau caniatâd i ryddhau’r dystysgrif i drydydd parti drwy ebost i registryhelpdesk@cymru.ac.uk.
  • Nodiadau Ychwanegol